ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η ΠΟΕΥ στο πλαίσιο των δράσεών της δημιούργησε την επιτροπή Αυτάρκειας και Δόκιμων τρόπων επιβίωσης. Σκοπός της επιτροπής είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση κάθε ενδιαφερόμενου με το παραπάνω θέμα.

Εκτιμώντας τις καταστάσεις που βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε έκτακτο συμβάν που μπορεί να προκύψει στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον (π.χ. πανδημίες, κάποια φυσική καταστροφή) .

Θα πρέπει επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα που αφορούν την αυτάρκεια όχι μόνο της τροφής, αλλά και σε άλλα πεδία, συνεργαζόμενοι με επιστήμονες και ειδικότητες με ανάλογη εμπειρία.

Η εκπαίδευση θα αφορά σεμινάρια βιωματικά ή διαδικτυκά για την καλλιέργεια της γης, τη συλλογή – διατήρηση και παραγωγή παραδοσιακών σπόρων και φυτών.

Τρόπους διατήρησης τροφίμων χωρίς ηλεκτρική ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκπαίδευση για τη δημιουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας – οικοκοινότητας στα πλαίσια που εμείς θα καθορίσουμε, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την αλληλεγγύη και τον συνάνθρωπο.

Εκπαίδευση από τους Ιατρούς μας με εξειδίκευση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών αλλά και σε θέματα που αφορούν την πρόληψη, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας.

Οι δράσεις που θα αποφασίζει η επιτροπή (εκπαίδευση δια ζώσης-διαδικτυακά σεμινάρια κ.τ.λ.), θα αναρτώνται στο συγκεκριμένο πεδίο της ΠΟΕΥ όπως και στην ομάδα telegram της ΠΟΕΥ.

Να σημειώσουμε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις και εκπαιδεύσεις είναι εθελοντικές και δωρεάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια εμπειρία, εξειδίκευση με το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη της επιτροπής.