ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)
Εκπομπές επιστημόνων της ΠΟΕΥ σε τηλεοπτικούς σταθμούς.