ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408
  2. https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
  3. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.01.21259785v1
  4. https://www.nature.com/articles/s41590-020-00826-9?campaign_id=154&emc=edit_cb_20201106&instance_id=23895&nl=coronavirus-briefing&regi_id=61609026&segment_id=43815&te=1&user_id=73aefc51739a420f3d188e5…
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7821981/
  6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077949/
  7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092429/
  8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408
  9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34432976
  10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34564344
  11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34617315
  12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34333695
  13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34356586
  14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34487236
  15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755
  16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500
  17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540
  18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046
  19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228
  20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34540594
  21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33606296
  22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317
  23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34620583
  24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34611341
  25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34620583
  26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328
  27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34611341
  28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34608364
  29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34496880
  30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34601006
  31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34077949
  32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614329