ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)

Peer Reviewed Medical Papers Submitted To Various Medical Journals, Evidencing A
Multitude Of Adverse Events In Covid-19 Vaccine Recipients

1.000 Eργασiες με παρενέργειες εμβολίων covid-19

Evidence of millions of deaths and serious adverse events
resulting from the experimental COVID-19 injections

Εργασία για τους θανάτους απο εμβόλια covid -19 

BY DAVID JOHN SORENSEN & DR. VLADIMIR ZELENKO MD

LONG COVID συμπτώματα μετά την νόσηση απο covid-19  σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους

Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: Causality or casualty? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862041/

Αυτοάνοση ηπατίτιδα που προκλήθηκε από τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/

Οξεία αυτοάνοση ηπατίτιδα με άτυπα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα μετά από εμβολιασμό με COVID-19 mRNA: μια νέα κλινική οντότητα: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/

Αυτοάνοση ηπατίτιδα μετά το εμβόλιο COVID:
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/

Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8316013/

Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no longer a coincidence but confirmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8491984/

Payments by US pharmaceutical and medical device manufacturers to US medical journa...
https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4619

Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccines: Do we know the mechanism?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9008443/

Lab Rat Offspring Got Rib Malformations After COVID Vaccination: Moderna Trial Documents
https://mb.ntd.com/lab-rat-offspring-got-rib-malformations-after-covid-vaccination-moderna-trial-documents_826698.html

Real Science - Science needs open discussion anything else is totalitarian.
https://goodsciencing.com/

Διαρκεια της φυσικης αμυνας-ανοσιας μετα απο φυσικη νοσηση
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36179099/