ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2024

Η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας Π.Ο.Ε.Υ πιστή πάντα στους σκοπούς και στους στόχους της, πραγματοποιεί δράσεις με κύριο σκοπό την ενημέρωση και αφύπνιση της κοινωνίας.

Την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 και ώρα 18:30 στην Θεσσαλονίκη, στον χώρο ‘ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ’, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η υγειονομική κρίση της
Πανδημίας. Το τέλος της αρχής ή η αρχή του τέλους».

Επιστήμονες της ομάδας μας θα αναφερθούν στο ιστορικό της υγειονομικής κρίσης και θα επικεντρωθούν στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το παρευρισκόμενο κοινό.

Το ΔΣ της ΠΟΕΥ